​Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là tổ chức giáo dục tại Việt Nam tập trung vào lĩnh vực Education Technology, ứng dụng công nghệ hiện đại và tư duy khoa học để tạo ra các nền tảng giáo dục giúp khách hàng có thể tiếp cận một cách dễ dàng, phù hợp với bản thân và có trải nghiệm thú vị cùng lúc đạt được mục tiêu của mình

​Easy Group hiện tại được chia thành 3 mô hình: Easy Language, Easy Class và Easy Certificate.

Xem thêm