Một số tính từ ghép đặc biệt

Một số tính từ ghép này có thể xuất hiện tại các phần thi nâng cao, nếu bạn nhận diện được nó thì nó hoàn toàn có thể giúp bạn chinh phục điểm tối đa đấy! #easyclass #banhmituvung #buffetnguphap

Một số tính từ ghép đặc biệt